Online Assessment

Het Online Assessments dat door Horton International als integraal onderdeel van de dienstverlening wordt aangeboden, bestaan uit verschillende tests of vragenlijsten die moeten worden ingevuld door een kandidaat. De combinatie van deze tests en vragenlijsten worden veelal bepaald door de rollen en competenties die nodig zijn voor de specifieke functie.

Het Online Assessment kan bijvoorbeeld bestaan uit tests voor verbaal redeneren, numeriek redeneren, inductief logisch redeneren, maar ook uit een persoonlijkheidsvragenlijst. De meest optimale volgorde voor het maken van het Online Assessment wordt vooraf bepaald.

Er zijn verschillende tests die als volgt worden onderverdeeld:

  • Persoonlijkheids vragenlijsten ¬ om eigenschappen te bepalen zoals bereidheid tot samenwerken, ambitie of sensitiviteit.
  • Kennis tests¬ om specifieke vakkennis te bepalen zoals een taaltest of werktuigkundig redeneren
  • Capaciteitentests​­ om vaardigheden te bepalen zoals concentratie, logisch redeneren of tekstbegrip.

De instrumenten van het online assessment zijn door DNV gecertificeerd op basis van de leidende Europese criteria voor kwaliteit en inzetbaarheid. Het systeem bevat veel HR-kennis, wetenschappelijk verantwoorde modellen en methodes en wordt voortdurend geactualiseerd voor wat betreft normering en gebruiksvriendelijkheid.

De assessment tools zorgen voor:

  • Een optimale voorbereiding van kandidaten door de inzet van oefenassessments.
  • Hebben een minimale kans op fraude door state of the art testtechnologie.
  • Maken het u gemakkelijk door automatisch samengestelde functiespecifieke assessments.
  • Beschikken over zeer gebruiksvriendelijke interface en rapportages.